Onze gegevens

Schildersbedrijf JMK, gevestigd aan Voorweg 60, 3193 NG Hoogvliet Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Schildersbedrijf JMK – Voorweg 60, 3193 NG Hoogvliet Rotterdam, 06 23358047

George van Bohemen is de Functionaris Gegevensbescherming van BlinktUit Hij/zij is te bereiken via george@blinktuit.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schildersbedrijf-jmk.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schildersbedrijf JMK gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Daarnaast gebruiken wij ook marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen aan onze bezoekers. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Een voorbeeld hiervan is de naam die je invult als je door de website op bezoeker klikt. Deze wordt alleen op jou browser opgeslagen op je computer of telefoon. Wij slaan deze gegevens niet op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schildersbedrijf JMK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schildersbedrijf-jmk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schildersbedrijf JMK verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schildersbedrijf JMK verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schildersbedrijf JMK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schildersbedrijf JMK) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schildersbedrijf JMK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 1 jaar > Als de aangemelde persoon later een klant bij BlinktUit wordt kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schildersbedrijf JMK verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schildersbedrijf JMK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.